By admin /

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Mihn Arashilrajas
Country: Sierra Leone
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 15 April 2018
Pages: 475
PDF File Size: 10.46 Mb
ePub File Size: 10.95 Mb
ISBN: 131-5-76991-933-4
Downloads: 99553
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazragore

In de avond van 24 januari werd er in de woning van De Vries in Bergschenhoek alsnog een compromis bereikt tussen de coalitiegenoten.

In bracht Lieftinck de Bankwet tot stand, die maakte dat de Nederlandsche Bank voortaan een meer onafhankelijk monetair beleid kon voeren. Lees bijvoorbeeld hoe de Stasi tijdens de Koude Oorlog spioneerde in Nederland, waarom we kunnen bestempelen als rampjaar en wat ooggetuigen lfzing de Tachtigjarige Oorlog in hun dagboek schreven.

De samenwerking ging goed zolang de wederopbouw nog in volle gang was en achterban en electoraat genoegen namen met een laag bestedingsniveau.

In februari kwam Van Agt opnieuw met de PvdA in conflict. De confessionelen zetten zich schrap: Na de bevrijding werden de partijpolitieke scheidsmuren weliswaar weer opgetrokken, maar iets van de ‘geest van Gestel’ bleef hangen. Het bleek echter te laat om het electorale tij te keren. Die koppelde de overheidsuitgaven aan de trendmatige groei van het nationale inkomen. Bovendien legt zij de schuld van de moeizame verhouding tussen socialisten en christendemocraten wel erg eenzijdig bij de laatsten.

De verhouding tussen sociaaldemocraten en katholieken werd tevens verstoord door de vijandige houding van de bisschoppen. Hij stelde de zogenoemde 1-procentsnorm in. Alle Nederlanders moesten hun munt- en papiergeld bij de bank omruilen voor nieuw.

Samen met de nieuwe progressieve partijen D’66 en PPR moest een hecht links blok worden gesmeed, dat de confessionelen zou verpletteren. Dankzij de economische hausse van de jaren negentig kon Zalm heel wat cadeautjes aan de burgers uitdelen. Wat betreft zijn prominente normen- en waardenagenda lijkt Balkenende op Van Agt, al mist hij diens losse Brabantse stijl. Dat was niet de doorbraak die de nieuwe partij zich had voorgesteld. Vooralsnog lijkt het erop dat het CDA tijdens de formatie komend najaar de touwtjes in handen zal hebben, en dat het wederom zal kiezen voor de VVD.

  CARTI MARIA TREBEN PDF

Dankzij de Zalm-norm werden inkomsten en uitgaven strikt gescheiden. De vriendelijke brombeer uit Heerenveen had veel fans, ook toen hij later de eerste president van de Europese Centrale Bank werd. Tot ongenoegen van het PvdA-smaldeel in het kabinet. Bovendien gaf de minister aan de centrale bank instrumenten om toezicht te houden op de kredietwaardigheid van professionele geldverstrekkers.

Den Uyls houding van ‘slikken of stikken’ zette kwaad bloed bij de KVP-fractie. Voor een links meerderheidskabinet met D’66 en PPR kwamen de sociaaldemocraten echter net een paar puzzelstukjes tekort. Maar na dertien jaar was de klad in het rooms-rode huwelijk gekomen. Maak nu gratis kennis met de journalistiek van Historisch Nieuwsblad. Treubs laatste biografie is alweer bijna veertig jaar oud. In dit dossier hebben wij de mooiste verhalen uit ons archief voor u gebundeld.

Dit in tegenstelling tot een anticyclisch begrotingsbeleid, waarbij de overheid ad hoc inspeelt op conjunctuurschommelingen, om zo de consumptie te stimuleren of af te remmen. Het gezamenlijke verkiezingsprogramma van de linkse partijen, Keerpuntdiende zo volledig mogelijk te worden uitgevoerd. De christelijke linkervleugels hadden de confessionele partijen al grotendeels verlaten.

Meld u aan en ontvang wekelijks de gratis nieuwsbrief, vol historische artikelen, nieuws en aanbiedingen.

Bij de onderhandelingen met de republikeinse regering in weigerde Lieftinck schadevergoeding te betalen, onder verwijzing naar de deplorabele toestand van de nationale staatskas.

Van dit optreden wordt een systeem gemaakt,’ aldus minister van Sociale Zaken Ko Suurhoff. De Katholieke Kamerfractie ziet niet in, dat deze noodzaak thans reeds aanwezig zou zijn. Het oordeel van economen en fiscalisten over Zalms erfenis is te lezen in Per saldo. Hij had hier een lastige rol en dat heeft hij goed gedaan. Bij zijn overlijden in verscheen een boekje met door derden opgetekende herinneringen, onder de titel Pieter Lieftinck, Aanleiding was de ontsnapping van de oorlogsmisdadiger Pieter Menten naar Zwitserland, volgens de sociaaldemocraten omdat Justitie laks was geweest.

  AL MAGHAZI PDF

Contact Adverteren Login Klantenservice Privacy. Zo schreef hij op 4 juli aan het partijbestuur: Het doel was de confessionelen uiteen te drijven, maar het omgekeerde gebeurde.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

In plaats van de confessionelen haar wil op te leggen, had de woutr hen in de armen van rechts gedreven. Maar Lieftinck deed meer.

Dit was het percentage waarmee de collectieve lasten op de middellange termijn mochten stijgen. De twee politici waren tegenpolen wat betreft karakter en politieke stijl.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

Zijn progressieve collega’s floten hem terug. Een leven in vogelvlucht. De nauwelijks verholen weerzin tussen Bos en Balkenende herinnert aan de tijd waarin Den Uyl en Van Agt elkaar het leven zuur maakten. Toch trokken de sociaaldemocraten hier vooralsnog geen lessen uit.

Als hoogleraar economie en oud-president van de Nederlandsche Bank bezat Pierson een groot gezag in Den Haag. De samenwerking tussen de progressieve partijen en het christelijke smaldeel verliep stroef. De katholieke fractieleider Willem Nolens antwoordde Marchant: Zo keerde de polarisatiestrategie zich als een boemerang tegen de PvdA.