By admin /

The Book of Taliesin contains a collection of some of the oldest poems in Welsh, many of them attributed to the poet Taliesin, Llyfr Taliesin. Llyfr Taliesin, written down in the 13th or 14th century, many of these poems are thought to have originated with Taliesin, though later additions to them are. Llyfr Taliesin. Marged Haycock. View more titles by ‘Marged Haycock’. ISBN: ()Publication Date January Publisher: Llyfrgell.

Author: Zuzahn Tojazragore
Country: Suriname
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 8 October 2009
Pages: 125
PDF File Size: 18.7 Mb
ePub File Size: 17.37 Mb
ISBN: 514-2-23021-138-1
Downloads: 76226
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Baran

Un o’r llawysgrifau Cymraeg hynaf sydd wedi goroesi yw Llyfr Du Caerfyrddin llawysgrif Peniarth 1sy’n cael ei gyfri fel y casgliad hynaf o farddoniaeth Gymraeg.

The Book of Taliesin

Mae’n cynnwys 39 o gerddi ac un testun rhyddiaith byr, ar 54 tudalen ffolio ; sef cyfanswm o tudalen mae rhai tudalennau yn eisiau.

Fe’i lluniwyd dros gyfnod o sawl bwlyddyn ac mae’n gofnod o gerddi a sgwennwyd rhwng y 9fed a’r 12g. Digon tlawd oedd y sefydliad, oedd dan reolaeth Priordy Llanddewi Nant Hodni yng Ngwent tan ddechrau’r 13g.

  BP ENERGREASE OG PDF

Ategir y darlun o dlodi’r priordy gan y ffaith mai darnau bach o femrwn caled a ddefnydwyd ar gyfer y llawysgrif. Yn wahanol i lawysgrifau Cymreig cynnar eraill fel Taliesiin Taliesin nid yw arddull y Llyfr Du yn rheolaidd – mae ffurfiau’r llythrennau’n ansefydlog, er enghraifft – ac mae’n debyg nad ysgrifennwr proffesiynol a’i lluniodd.

Fel y noda A.

Book of Taliesin

Jarmanmae’r Llyfr Du yn llawysgrif unigryw sy’n anodd i’w taliessin a rhaid dibynnu ar dystiolaeth fewnol y llawysgrif ei hun i wneud hynny; sefyllfa sydd wedi peri bod cryn amrywiaeth barn amdani.

Mae hanes trosglwyddiad y llawysgrif yn ddiddorol. Yn ail chwarter yr 16g roedd ym meddiant Syr John Priceawdur Yn y lhyvyr hwnn. Dywed Syr John y cafodd y llyfr gan un o drysorwyr Eglwys Gadeiriol Tyddewiyng nghyfnod diddymu’r mynachlogydda bod y trysorwr yn dweud ei fod yn tarddu o Briordy Caerfyrddin. Roedd ym meddiant y casglwr Jasper Gryffyth m.

Daeth i feddiant y casglwr llawysgrifau a hynafiaethydd Robert Vaughan? Bu yn ddiogel yn llyfrgell enwog Hengwrt am tua mlynedd.

  BURT GOLDMAN QUANTUM JUMPING PDF

Llyfr Du Caerfyrddin – Wicipedia

Gwelodd yr hynafiaethydd Edward Lhuyd y llyfr yno yn Mae gan Gomin Wikimedia gyfryngau sy’n berthnasol i: Wedi dod o ” https: Pages using ISBN magic links. Golygon Taliesih Golygu Golygu cod y dudalen Gweld yr hanes.

Mewn prosiectau eraill Wikimedia Commons Wikisource.

Blwch offer Beth sy’n cysylltu yma Newidiadau perthnasol Tudalennau arbennig Dolen barhaol Gwybodaeth am y dudalen Eitem Wikidata Cyfeiriwch at yr erthygl hon. Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 2 Tachweddam Talisein testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike ; gall fod telerau ychwanegol perthnasol.

Gweler Telerau Defnyddio’r Drwydded am fanylion pellach. Mae gan Wicidestun destun sy’n berthnasol i’r erthygl hon: